Yritys

Hirvotek Oy

Olem­me vuon­na 2017 perus­tet­tu raken­nusa­lan per­hey­ri­tys, jol­la on yhteen­sä yli 50 vuo­den koke­mus eri­lai­sis­ta raken­nusa­lan töistä.

Asbes­ti­kar­toi­tuk­sis­ta, labo­ra­to­rio­töis­tä ja asbes­tia­lan työn­joh­dos­ta meil­lä koke­mus­ta 4 vuot­ta, joten esi­mer­kik­si kaut­tam­me hoi­tuu asbes­ti­pur­ku ja sen jäl­kei­nen jäl­leen­ra­ken­nus, kuten kyl­py­huo­neen vesie­ris­tys ja laa­toi­tus sekä keit­tiön pur­ka­mi­nen ja raken­ta­mi­nen uudelleen.

Olem­me myös olleet suun­nit­te­le­mas­sa, toteut­ta­mas­sa ja val­vo­mas­sa lukui­sia uudis­ra­ken­nus­koh­tei­ta, joten koko raken­nus­pro­jek­ti lupa­pro­ses­sei­neen ja ton­tin osta­mi­ses­ta ja rai­vaa­mi­ses­ta lop­pu­tar­kas­tuk­seen hoi­tuu kaut­tam­me van­kal­la kokemuksella.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous