Hirvotek Oy

Rakennusliike

Olem­me vuon­na 2017 perus­tet­tu Var­si­nais-Suo­mes­sa toi­mi­va raken­nusa­lan per­hey­ri­tys. Meil­lä on yhteen­sä yli 50 vuo­den koke­mus eri­lai­sis­ta raken­nusa­lan töis­tä aina suun­nit­te­lus­ta uudis- ja kor­jaus­ra­ken­ta­mi­seen ja jopa asbes­ti­töi­hin. Raken­nus­liik­keem­me pal­ve­lee asiak­kai­ta paik­ka­kun­tien Tur­ku ja Lie­to lisäk­si myös muu­al­la Varsinais-Suomessa. 

rakennuspalvelut
Asbestityöt
Referenssit

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous